BYTOVÝ DŮM BŘEVNOV

autor: ING.ARCH. RICHARD CIBIK
  ING. MICHAL SLUKA
lokalita: PRAHA - BŘEVNOV
stav: STUDIE 2006
  STAVEBNÍ POVOLENÍ 2008
  REALIZACE 2009