KANCELÁŘE FIRMY ARMEX

autor: ING.ARCH. MICHAL V. KŘEPEL
  ING. MICHAL SLUKA
lokalita: DĚČÍN
stav: STUDIE 2012
  STAVEBNÍ POVOLENÍ 2013
  DOK. PROVÁDĚNÍ STAVBY 2013
  VÝROBNÍ DOKUMENTACE 2013
  REALIZACE 2013

Projekt řešil změnu využití budovy ze 70-80.let z bývalého léta nefunkčního učiliště na novou administrativní budovu rostoucí firmy Armex Energy a.s.. Projekt se skládal z ideové studie s návrhem designu interiéru, následující dokumentací pro stavební řízení obsahující primárně stavební úpravy a konečnou fází skládající se z dokumentace provádění stavby a výrobních výkresů prvků interiéru.