NÁDVOŘÍ MUZEA VE SLANÉM

autor: ING.ARCH. LUKÁŠ KOZÁK
  ING.ARCH. RICHARD CIBIK
lokalita: SLANÝ
stav: STUDIE 2010
  STAVEBNÍ POVOLENÍ 2010
  REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 2013
  REALIZACE 2014

Variantní studie pro rekonstrukci vnitřního nádvoří muzea ve Slaném vznikla v roce 2010. Původním požadavkem bylo vytvoření prostorů v hodných pro relaxaci před knihovnou, ale i pro pořádání kulturních akcí včetně menších hudebních a divadelních představení. Na tomto základě vznikly první 2 varianty. Jedna s diagonálně uloženou dlažbou, podiem na jedné straně, výsuvnou tribunou na straně druhé a masivními dřevěnými lavice pro každodenní využití v centrální části. Druhá varianta je pak členěna jako šachovnice z plechových kvádrů se skrytými dřevěnými sedacími boxy ve vnitřní dutině a pódiem před jednou z vnitřních stěn. Později se investor rozhodl upustiti od konání kulturních akcí, proto bylo v dalších variantách nádvoří koncipováno jako jednoduchý relaxační prostor se snadnou údržbou. Dominantou se mu stala obnovená centrální studna s kovanou mříží. Bylo navrženo vybourání zazděných arkád, kde masivní zeď nahradilo panoramatické prosklení s dvěma vstupy v nerezových rámech po obou stranách nádvoří. V rámci připravovaného projektu bylo navrženo i odvlhčení dvora ventilačními kanály a vestavba toalet do klenutých prostor pod částí nádvoří.