PŘÍBRAM, SVATÁ HORA, OBNOVA POUTNÍHO AREÁLU

autor: ING. ARCH. RICHARD CIBIK
  ING. ARCH. LUKÁŠ KOZÁK
  ING. ARCH. MICHAL V. KŘEPEL
lokalita: PŘÍBRAM
stav: STAVEBNÍ POVOLENÍ 2011
  DOK. PROVÁDĚNÍ STAVBY 2014
  REALIZACE 2015

Projekt řešil obnovu poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie do jeho původního barokního výrazu. Současně s obnovou proběhly stavební úpravy interiéru v objektu u východního ambitu, kde bylo rozšířeno stávající muzeum do klenutých podzemních prostor, které nebyly dříve přístupné. V budově proboštství stavební úpravy především vrátily dispozici do původního stavu odstraněním nevhodných stavebních zásahů z druhé poloviny 20. století. Nyní prostory slouží jako centrum vzdělání a kultury.
Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.